AK Parti tarım icraatları

Video scribe animation


Türkiyə Respublikasının iqtidar partiyası üçün hazırlanan kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq investisiyaları və yenilikləri mövzusunda infoqrafik animasiya. Ölkənin müxtəlif yerlərində edilən kənd təsərrüfatı modernizasiyası, faizsiz kredit imkanları, innovativ nəzarət və audit sistemi, sənaye təsisləri və bənzər bir çox mövzu geniş kütlələrə sadə və anlaşıqlı tərzdə çatdırılıb.

ResimFinal

 OrmanL

Tarim02_L

Back To Top